Klienci bardzo często zadają pytanie, ile kosztuje konstrukcja stalowa? Nie od dziś wiadomo, że cena jest jednym z najważniejszych czynników determinujących zakup. Konstrukcje stalowe nie są tutaj wyjątkiem. Na naszej stronie znajduje się artykuł, w którym zostały wyszczególnione wszystkie składowe ceny tj. materiał, robocizna, wykończenie konstrukcji, montaż. Artykuł znajduje się pod linkiem https://prakton.pl/konstrukcje-stalowe-optymalizacja-kosztow. Poniżej, krótki opis do wszystkich składowych budujących cenę wykonania i montażu konstrukcji stalowej.
Materiał – obowiązując na daną chwilę rynkowa cena stali. Na dzień pisania artykułu tj. 11 grudnia 2023 roku, w zależności od asortymentu od 3,40 zł/kg do 5,50 zł/kg

stal konstrukcyjna cena

Robocizna – to tzw. cena wykonania konstrukcji stalowej tzn.: ilość pracy i wartość tej pracy, którą należy wykonać by powstała dana konstrukcja stalowa. Wartość wykonanej pracy wyrażona w cenie jednostkowej za kilogram może wynosić od kilku do nawet kilkunastu złotych za kilogram.
Wykończenie – malowanie, zabezpieczenie antykorozyjne lub przeciw pożarowe konstrukcji stalowej. Wpływ na wysokość ceny jednostkowej ( zł/kg lub zł/m2 ) każdego ze sposobów zabezpieczenia konstrukcji stalowej będzie miał rodzaj danej konstrukcji, jej ciężar oraz pracochłonność przy wykonywaniu prac.
Montaż – w cenie montażu można należy uwzględnić dwie składowe. Koszty sprzętu niezbędnego do montażu konstrukcji stalowej oraz koszty pracy pracowników montażu.

Od czego zacząć wycenę konstrukcji?

W zależności od etapu realizacji naszej inwestycji do uzyskania wyceny konstrukcji stalowej możemy posłużyć się:

  • koncepcją: rysunki koncepcyjne wraz z opisem przedmiotu realizacji
  • projektem budowlanym
  • projektem wykonawczym konstrukcji stalowej
  • projektem warsztatowym

Koncepcja

Wstępne szkice, opis konstrukcji, przedmiotu, który chcemy wykonać. Wymagana ilość informacji do wykonania wyceny będzie proporcjonalna do stopnia skomplikowania wykonania danej konstrukcji stalowej. Od prostej balustrady stalowej, poprzez podesty stalowe, hale stalowe, aż do złożonych przestrzennych konstrukcji stalowych dachu czy elewacji.

koncepcja budynku

Projekt budowlany

Według nowej procedury projekt budowlany musi zawierać:

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu – w jego skład wchodzi usytuowanie obiektu, układ komunikacyjny, a także informacje co do obszaru oddziaływania,
  • projekt architektoniczno-budowlany – zawiera układ przestrzenny, a także wykaz projektowanych rozwiązań technicznych i materiałowych,
  • projekt techniczny – określający rozwiązania instalacyjne i konstrukcyjne, a także charakterystyka energetyczna.

W projekcie budowlanym znajdują się informacje oraz rysunki określające rodzaj konstrukcji planowanego budynku. Wycena konstrukcji stalowej wykonana na podstawie projektu budowalnego jest obarczona pewnym błędem z uwagi na brak szczegółowych technicznych rozwiązań i dokładnych rysunków wykonawczych dla konstrukcji stalowej.

Projekt wykonawczy i rysunki warsztatowe

Aby wykonać rzetelną wycenę konstrukcji stalowej powinniśmy dysponować projektem warsztatowym lub projektem wykonawczym konstrukcji stalowej. Jeśli nie dysponujemy ani rysunkami warsztatowymi konstrukcji stalowej ani projektem wykonawczym, możemy zgłosić się do biura konstrukcyjnego firmy Prakton z Krakowa. Tel. 509 093 105 lub mailowo na adres: oferty@prakton.pl
Rysunki warsztatowe:

Nie dysponujesz żadnym z powyższych?! Nic nie szkodzi. Zapraszamy do kontaktu z naszym działem ofertowym. Pomożemy w każdej sytuacji.