Badanie spoin

Badania spoin dzielimy na dwie grupy: badania nieniszczące NDT badania niszczące DT. Jak sama nazwa wskazuje, podczas badań nieniszczących nie naruszamy struktury złącza spawanego. Natomiast podczas badań niszczących DT niszczymy złącze. Badania niszczące spoin możemy...

Cena konstrukcji stalowej

Klienci bardzo często zadają pytanie, ile kosztuje konstrukcja stalowa? Nie od dziś wiadomo, że cena jest jednym z najważniejszych czynników determinujących zakup. Konstrukcje stalowe nie są tutaj wyjątkiem. Na naszej stronie znajduje się artykuł, w którym zostały...

Hale stalowe – Małopolska – Kraków

Halami nazywa się budynki parterowe jedno- lub wielonawowe, najczęściej niepodpiwniczone, których cechą charakterystyczną jest brak wewnętrznych ścian poprzecznych i podłużnych. W takich obiektach dach stalowy i zewnętrzne ściany zamykają pewną przestrzeń, chroniąc...

Spawanie metodami MIG i MAG

Spawanie metodą MAG ma zastosowanie głównie do spawania stali niestopowych i niskostopowych oraz wysokostopowych. Natomiast spawanie metodą MIG ma zastosowanie do spawania stali, aluminium i stopów aluminiowych, miedzi i stopów miedzi, magnezu i stopów magnezowych....

Konstrukcje stalowe – optymalizacja kosztów

Konstrukcja stalowa, innymi słowy konstrukcja wykonana z elementów stalowych. Stal – stop żelaza z węglem, plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie, o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11%, co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie ( jak podaje...