Hale stalowe – Małopolska – Kraków

Halami nazywa się budynki parterowe jedno- lub wielonawowe, najczęściej niepodpiwniczone, których cechą charakterystyczną jest brak wewnętrznych ścian poprzecznych i podłużnych. W takich obiektach dach stalowy i zewnętrzne ściany zamykają pewną przestrzeń, chroniąc...

Spawanie metodami MIG i MAG

Spawanie metodą MAG ma zastosowanie głównie do spawania stali niestopowych i niskostopowych oraz wysokostopowych. Natomiast spawanie metodą MIG ma zastosowanie do spawania stali, aluminium i stopów aluminiowych, miedzi i stopów miedzi, magnezu i stopów magnezowych....

Konstrukcje stalowe – optymalizacja kosztów

Konstrukcja stalowa, innymi słowy konstrukcja wykonana z elementów stalowych. Stal – stop żelaza z węglem, plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie, o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11%, co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie ( jak podaje...

Zabezpieczenia antykorozyjne stali

Korozją nazywa się niezamierzone, odbywające się stopniowo niszczenie metali, powstające wskutek chemicznego lub elektrochemicznego oddziaływania środowiska, które je otacza. W przypadku konstrukcji budowlanych konsekwencje tego zjawiska mogą być katastrofalne,...

Rodzaje odbojnic

Odbojnice stalowe dzielimy za względu na miejsce przeznaczenia i funkcję którą odbojnica stalowa ma pełnić. Jednak większość odbojnic stalowych pełni funkcję zarówno ochronną jak i ostrzegawczą, dlatego warto raczej skupić się na podziale ze względu na zastosowanie i...