Halami nazywa się budynki parterowe jedno- lub wielonawowe, najczęściej niepodpiwniczone, których cechą charakterystyczną jest brak wewnętrznych ścian poprzecznych i podłużnych. W takich obiektach dach stalowy i zewnętrzne ściany zamykają pewną przestrzeń, chroniąc dużą powierzchnię użytkową przed wpływami atmosferycznymi. Najczęściej hale stalowe są w całości budynkami parterowymi, jednak zdarzają się hale, które częściowo są ukształtowane jako wielokondygnacyjne. Kondygnacje te są wykonywane w technologii częściowych stropów stalowych lub antresol stalowych oraz połączone ze sobą stalowymi klatkami schodowymi. Z uwagi na rodzaj obudowy można wyróżnić hale ze ścianami ocieplonymi lub nieocieplonymi oraz wiaty bez ścian. Ponadto w halach mogą znajdować się ściany wewnętrzne, które wydzielają różne części hali przeznaczone dla różnego sposobu użytkowania. O kształcie i wielkości hali stalowych decydują warunki eksploatacyjne, przeznaczenie, położenie oraz warunki lokalizacyjne. Z uwagi na przeznaczenie hal stalowych rozróżnia się obiekty:

 • Hale magazynowe
 • Hale przemysłowe
 • Hale użyteczności publicznej
 • Hale obsługowe
Aksonometria hali

Hale przemysłowe/produkcyjne są to budynki przeznaczone do realizacji określonego celu produkcyjnego. Może w nich odbywać się bezpośrednia produkcja, montaż oraz magazynowanie materiałów do produkcji i wytworzonych wyrobów. Ważne by przy projektowaniu hal stalowych wziąć pod uwagę możliwości zmian technologicznych, potrzebę rozbudowy i modernizacji, a także zmian branży produkcji lub odmiennego użytkowania obiektu w przyszłości.
Na rozwiązania w zakresie cech geometrycznych i konstrukcji hal stalowych przemysłowych istotny wpływ ma technologia produkcji, potrzebne środki transportu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu oraz wymagania dodatkowe typu: rodzaj oświetlenia, wentylacje, izolacje termiczne, wyposażenie. Hale stalowe produkcyjne są wyposażone w stałe lub ruchome urządzenia technologiczne ( maszyny, suwnice, podnośniki, ciągi transportowe, instalacje ), które zapewniają prawidłowy przebieg produkcji.

Hale magazynowe/składowe są obiektami niskiego lub wysokiego składowania, niezwiązanymi z zakładem przemysłowym, lecz z transportem, handlem, rezerwami materiałowymi. Hale stalowe magazynowe są zazwyczaj wyposażone w urządzenia dźwigowo transportowe i przenośnikowe.

Hale magazynowe/składowe

Hala użyteczności publicznej oraz hale obsługowe to przede wszystkim:

 • Hale sportowe
 • Hale widowiskowe
 • Hale wystawowe
 • Terminale lotnicze
 • Hale dworcowe
 • Zajezdnie
 • Stacje obsługi pojazdów

Hale stalowe tego typu mają bardzo zróżnicowane rozwiązania konstrukcyjne oraz architektoniczne.

Hale Stalowe

Głównymi strukturami hal stalowych są: konstrukcja stalowa dachu, świetlik dachowych, obudowa dachu, słupy stalowe, rygle stalowe dachowe, płatwie stalowe dachu, stężenia dachu oraz ścian, konstrukcja stalowa pod bramy oraz okna, obudowa ścian, konstrukcja wsporcza ścian, słupy pośrednie. Główne elementy hal stalowych, układy nośne to słupy oraz dźwigary. Zarówno słupy jak i dźwigary stalowe mogą zostać zaprojektowane jako:

 • Kratownice stalowe
 • Belki z dwuteowników gorącowalcowanych
 • Belki z profili stalowych zamkniętych
 • Blachownice stalowe

Schematy rozwiązań układów nośnych są uzależnione od geometrii hali, rozpiętości, możliwości lub braku możliwości zaprojektowania słupów wewnątrz obiektu, przeznaczenia hali stalowej.
Geometrię hali wyznacza architekt i technolog na podstawie wymagań funkcjonalnych, wysokości urządzeń produkcyjnych, gabarytów transportowanych elementów, przepisów BHP i UDT.

Bardzo istotne jest by przy projektowaniu hali stalowej wziąć pod uwagę technologię i możliwości wykonania głównych struktur ( słupów, dźwigarów ) oraz technologię i ograniczenia związane z dostawą elementów na budowę i ich montażem.