Spawanie metodą MAG ma zastosowanie głównie do spawania stali niestopowych i niskostopowych oraz wysokostopowych. Natomiast spawanie metodą MIG ma zastosowanie do spawania stali, aluminium i stopów aluminiowych, miedzi i stopów miedzi, magnezu i stopów magnezowych. Technologia spawania metodami MIG i MAG jest doskonale opanowana. Świadczą o tym zarówno produkowane urządzenia spawalnicze, jak i asortyment oraz jakość materiałów dodatkowych i gazów osłonowych. Łatwość mechanizowania oraz stosowania procesów spawania metodami MIG i MAG sprawiła, że mają szerokie zastosowanie min. w przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym, okrętowym, kolejowym, budowalnym. Metodami MIG/MAG można spawać półautomatycznie i automatycznie, stosuje się je również do spawania zrobotyzowanego.

Przygotowanie elementów do spawania wymaga ogólnie przyjętych zasad:

  • Wymiary przygotowywanych elementów powinny być zgodne z rysunkiem konstrukcyjnym
  • Wymagane jest dokładne czyszczenie elementów przed spawaniem
  • Brzegi łączonych elementów należy przygotować zgodnie z instrukcją technologiczną spawania
Zasady spawania

Urządzenia do półautomatycznego spawania metodami MIG/MAG

Spawanie metodami MAG i MIG najczęściej wykonuje się za pomocą półautomatów spawalniczych, w których posuw uchwytu spawalniczego odbywa się ręcznie. W półautomatach spawalniczych MIG/MAG elektroda topliwa wykonana w postaci drutu nawiniętego na szpulę jest podawana do strefy łuku spawalniczego poprzez rolki podajnika, przewód uchwytu spawalniczego i uchwyt spawalniczy. Urządzenia do półautomatycznego spawania metodami MAG i MIG składają się z następujących zespołów:

  • Źródła prądu spawania
  • Zespołu podającego
  • Uchwytu spawalniczego
  • Układu gazu osłonowego
  • Przewodu uchwytu spawalniczego

Profesjonale półautomaty przeznaczone do prac przemysłowych takich jak spawanie konstrukcji stalowych są standardowo wyposażone w podwozie jezdne i półkę do ustawienia butli z gazem osłonowym.

Profesjonalny półautomat przeznaczony do prac przemysłowych

Charakterystyka metody MAG

Spawanie odbywa się współcześnie w większości przypadków metodą MAG, wykorzystywaną do łączenia zarówno stali niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych, jak i stopów aluminium, niklu, miedzi czy tytanu. Skrót ten pochodzi z języka angielskiego od zwrotu Metal Active Gas i oznacza spawanie elektrodą, która topi się w osłonie gazów aktywnych, np. dwutlenku węgla. Najogólniej mówiąc, proces ten polega na spawaniu za pomocą łuku elektrycznego, który powstaje pomiędzy spawanym materiałem a topliwym drutem (pełniącym tutaj funkcję elektrody). Kontakt z owym łukiem skutkuje topieniem się drutu i wymieszaniem ze stopionym materiałem, tworząc specyficzne płynne jeziorko. Gdy łuk zostanie natomiast odsunięty od miejsca spawu, owo jeziorko krzepnie i tworzy w ten sposób połączenie dwóch elementów. Podczas spawania przez dyszę znajdującą się w układzie spawalniczym doprowadza się gaz osłonowy, który ma za zadanie ochłodzić uchwyt i odpowiednio zabezpieczyć jeziorko spawalnicze przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Spawanie konstrukcji stalowych metodą MAG jest ceniona ze względu na niskie koszty, uniwersalność techniki oraz dużą efektywność.

Metoda MAG