Zabezpieczenia antykorozyjne stali

Korozją nazywa się niezamierzone, odbywające się stopniowo niszczenie metali, powstające wskutek chemicznego lub elektrochemicznego oddziaływania środowiska, które je otacza. W przypadku konstrukcji budowlanych konsekwencje tego zjawiska mogą być katastrofalne,...

Rodzaje odbojnic

Odbojnice stalowe dzielimy za względu na miejsce przeznaczenia i funkcję którą odbojnica stalowa ma pełnić. Jednak większość odbojnic stalowych pełni funkcję zarówno ochronną jak i ostrzegawczą, dlatego warto raczej skupić się na podziale ze względu na zastosowanie i...