Zabezpieczenia antykorozyjneKorozją nazywa się niezamierzone, odbywające się stopniowo niszczenie metali, powstające wskutek chemicznego lub elektrochemicznego oddziaływania środowiska, które je otacza. W przypadku konstrukcji budowlanych konsekwencje tego zjawiska mogą być katastrofalne, dlatego ogromne znaczenie mają właściwie przeprowadzone działania prewencyjne.
Działania zabezpieczające przed korozją podejmuje się już na etapie projektowania poprzez dobór właściwych materiałów konstrukcyjnych, możliwie nieskomplikowany kształt profili, rozwiązania konstrukcyjne zapobiegające możliwości gromadzenia się cieczy, sposób łączenia poszczególnych elementów konstrukcji (śruby, spawy, nity), unikanie możliwości spiętrzania naprężeń i lokalnego przegrzewania.

Najbardziej znanym i powszechnym działanie zabezpieczającym przed korozją jest stosowanie powłok ochronnych organicznych (farby, lakiery, tworzywa sztuczne) oraz metalicznych anodowych w postaci wyniku lub kadmu lub katodowych z miedzi, niklu, chromu i cyny; powłoki metaliczne mogą być nakładane przez zanurzenie w ciekłym metalu albo natryskiwanie roztopionego metalu na powierzchnię chronioną lub za pomocą elektrolizy.
Możemy wyróżnić następujące rodzaje stosowanych powłok antykorozyjnych.

Ocynkowanie ogniowe:

Cynkowanie ogniowe to ogół operacji mający na celu pokrycie powierzchni przedmiotów stalowych cienką powłoką cynku w celu ochrony przed korozją powodowaną działaniem powietrza i wody. Cynkowanie jest stosowane powszechnie w wielu gałęziach gospodarki, m.in. w przemyśle samochodowym, budowlanym, lotniczym.
Powłoka cynkowa wykazuje w warunkach miejskiego środowiska korozyjnego od kilku do kilkunastu razy większą odporność korozyjną od stali nieocynkowanej.
Największa zaletą ocynkowania ogniowego jest trwałość powłoki oraz możliwość zabezpieczenie profili zamkniętych zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz profilu.
Wśród wad należało by wymienić trudność w uzupełnieniu ubytku w powłoce cynkowej w związku z długi czasem narażenia zabezpieczonej konstrukcji na działania warunki atmosferyczne czy ubytki powstałe w sposób mechaniczny. Ponadto wadą powłoki cynkowej może być jej nieestetyczny wygląd.

Malowanie natryskowe:

Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie natryskowe rozumiem nakładanie odpowiedniego zestawu malarskiego farb za pomocą pędzla lub pistoletu malarskiego.
W profesjonalnej malarni malowanie odbywa się przy pomocy specjalistycznego sprzętu malarskiego takie jak kompresor, agregaty, pistolety malarskie.
W zależności od kategorii korozyjności środowiska w, którym ma pracować nasza konstrukcja dobieramy odpowiednie farby oraz grubości powłok.
Na rynku jest dostępnych bardzo dużo różnych farb wielu producentów.
Najbardziej znani producenci to: Sigma, Teknos, Tikkurila, Oliva, Sika.
Zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-5 wyróżniamy następujące kategorie korozyjności.

Kategoria korozyjności C2 Mała korozyjność atmosfery.
Na zewnątrz: Atmosfery w małym stopniu zanieczyszczone.  Głównie tereny wiejskie.
Wewnątrz: Budynki nieogrzewane, w których może mieć miejsce kondensacja, np. magazyny, hale sportowe.
Kategoria korozyjności C3 Średnia korozyjność atmosfery.
Na zewnątrz: Atmosfery miejskie i przemysłowe, średnie zanieczyszczenie SO2.  Obszary przybrzeżne o średnim zasoleniu.
Wewnątrz: Pomieszczenia produkcyjne o dużej wilgotności i pewnym zanieczyszczeniu powietrza, np. zakłady spożywcze, pralnie, browary.
Kategoria korozyjności C4 Duża korozyjność atmosfery.
Na zewnątrz: Obszary przemysłowe i obszary przybrzeżne o średnim zasoleniu.
Wewnątrz: Zakłady chemiczne, pływalnie, stocznie remontowe.
Kategoria korozyjności C5-I Bardzo duża – przemysłowa korozyjność atmosfery.
Na zewnątrz: Obszary przemysłowe o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze.
Wewnątrz: Budowle i obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem.
Kategoria korozyjności C5-M Bardzo duża – morska korozyjność atmosfery.
Na zewnątrz: Obszary przybrzeżne i oddalone od brzegu w głąb morza o dużym zasoleniu.
Wewnątrz: Budowle i obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem.

Zaletą malowania natryskowego jest stosunkowo duża wytrzymałość względem ceny.
Łatwość w uzupełnieniu uszkodzonej powłoki. Wykończenie w dowolnym kolorze z palety RAL.
Wady: przed wykonaniem malowania konieczne jest oczyszczenie zabezpieczanej powierzchni np.: przez piaskowanie lub śrutowanie oraz odpowiednie odtłuszczenie nawierzchni.

Malowanie proszkowe

Malowanie proszkowe różni się od malowania natryskowego technologią nanoszenia powłok malarskich. Malowanie proszkowe – polega na nakładaniu naelektryzowanych cząstek farby proszkowej na powierzchnię przewodzącą np.metalu. Osadzona warstwa proszku utrzymuje się na powierzchni malowanego detalu dzięki siłom elektrostatycznym. W porównaniu z malowanie natryskowym czy cynkowaniem malowanie proszkowe jest dość drogim rozwiązaniem.
Największą zaletą malowania proszkowego jest bardzo wysoka estetyka wykonanej powierzchni.
Wadą zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez malowanie jest trudność w uzupełnieniu uszkodzonej mechanicznie powłoki.